Budowanie linii produkcyjnych

Jednym z obszarów działalności firmy jest projektowanie i budowanie linii produkcyjnych odpowiadających wymaganiom klienta, dostosowanych do jego potrzeb i warunków. Przeprowadzamy zarówno modernizacje istniejących maszyn (linii produkcyjnych) jak i budujemy je od podstaw. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (wynikające ze zrealizowanych projektów, czy też z serwisu oraz modernizacji urządzeń).

Ponadto przy projektowaniu korzystamy z wiedzy eksperckiej klienta oraz wsparcia uczelni technicznych, tak więc możliwe jest zbudowanie urządzeń (linii produkcyjnych) dla prawie każdego segmentu rynku.

Wprowadzamy istotne zmiany konstrukcyjne (np. w wyniku konsultacji z klientem) bez ponoszenia kosztów przebudowy maszyny. W etapie projektowania, oprócz kwestii wydajności, szczególny nacisk jest kładziony na ergonomię obsługi maszyny, bezpieczeństwo pracy obsługi oraz energooszczędność.

Dzięki współpracy z firmami zajmującymi się obróbką metali i tworzyw sztucznych możliwy jest montaż mechaniczny linii produkcyjnej we własnym zakresie. Podczas montażu mechanicznego równolegle jest prowadzony montaż elektryczny szaf sterujących oraz programowanie elementów logiki sterującej. Pozwala to na szybkie reagowanie na zmiany projektowe, które często występują w przypadku urządzeń prototypowych. Przy odbiorze linii klient otrzymuje pełną dokumentację techniczno – rozruchową.