Prace facility

Facility jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi. Badania wykazują, że właściwe zarządzanie procesami pomocniczymi może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Facility Management (FM) jako odrębna specjalność zawodowa ujawniła, że istotne rezerwy rozwojowe tkwią w zarządzaniu procesami pomocniczymi w organizacji. W ramach tej szybko rozwijającej się dyscypliny na menedżerach procesów pomocniczych ciąży olbrzymia odpowiedzialność za dostarczanie, utrzymanie i rozwój różnorodnych usług, obejmujących zarządzanie przestrzenią, zapewnienie sprawności infrastruktury komunikacyjnej aż po utrzymanie obiektów technicznych, administrację i zarządzanie kontraktami.

Naszym celem jest dostarczać i utrzymywać usługi wspierające proces podstawowy w wymaganym standardzie w celu ułatwienia i promowania produktywności biznesowej przy minimalnym ryzyku dla efektywności i bezpieczeństwa personelu, profilaktycznej kontroli finansowej i zarządzaniu majątkiem trwałym, jak również być stale przygotowanym na zmiany

Działania pomocnicze są prowadzone w pełnym zakresie i obejmują:

  • zaopatrzenie w surowce, materiały, wyposażenie i osprzęt,
  • rozwój technologiczny obejmujący wiedzę, umiejętności, procedury, badania rozwojowe, wdrażanie technologii,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi, na które składają się m.in. szkolenie i doskonalenie zawodowe,
  • organizacja, a więc kierowanie ogólne, planowanie, finanse, kontrola prawna, kontrola jakości, przepływ informacji.