Utrzymanie ruchu

Jednym z obszarów działalności firmy jest projektowanie i budowanie linii produkcyjnych odpowiadających wymaganiom klienta, dostosowanych do jego potrzeb i warunków. Przeprowadzamy zarówno modernizacje istniejących maszyn (linii produkcyjnych) jak i budujemy je od podstaw. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (wynikające ze zrealizowanych projektów, czy też z serwisu oraz modernizacji urządzeń).

Ponadto przy projektowaniu korzystamy z wiedzy eksperckiej klienta oraz wsparcia uczelni technicznych, tak więc możliwe jest zbudowanie urządzeń (linii produkcyjnych) dla prawie każdego segmentu rynku.

Zajmujemy się kompleksową obsługą linii produkcyjnych z zakresu utrzymania ruchu. Mamy doświadczenie w pracy z pełni zautomatyzowanymi liniami jak i takimi, które wymagają operatorów. Naprawiamy, modernizujemy, tworzymy i pomagamy przy uruchomieniu linii produkcyjnych. Zajmujemy się również nietypowymi maszynami i całymi liniami produkcyjnymi.

Wykonujemy prace Facility. Naszym celem jest dostarczać i utrzymywać usługi wspierające proces podstawowy w wymaganym standardzie w celu ułatwienia i promowania produktywności biznesowej przy minimalnym ryzyku dla efektywności i bezpieczeństwa personelu, profilaktycznej kontroli finansowej i zarządzaniu majątkiem trwałym, jak również być stale przygotowanym na zmiany.

Działania pomocnicze są prowadzone w pełnym zakresie i obejmują:

  • zaopatrzenie w surowce, materiały, wyposażenie i osprzęt,
  • rozwój technologiczny obejmujący wiedzę, umiejętności, procedury, badania rozwojowe, wdrażanie technologii,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi, na które składają się m.in. szkolenie i doskonalenie zawodowe,
  • organizacja, a więc kierowanie ogólne, planowanie, finanse, kontrola prawna, kontrola jakości, przepływ informacji.