Zintegrowany system zabezpieczeń firmy Lenel

Kompleksowe zarządzanie systemami zabezpieczeń

System Lenel OnGuard, który jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000 oraz XP, oferuje zaawansowane funkcje kontroli dostępu, monitorowania alarmów, telewizji dozorowej, wykrywania zdarzeń alarmowych, monitorowania urządzeń przenośnych, zintegrowanej informacji o bezpieczeństwie, uwierzytelniania kart identyfikacyjnych oraz monitorowania przemieszczania się pracowników i gości na terenie obiektu. Moduły realizujące poszczególne funkcje podsystemu dostępne są w postaci niezależnych systemów lub mogą być dowolnie łączone w jednolita całość, tworząc spójny i zintegrowany system.

Architektura otwarta

System Lenel OnGuard pracuje zgodnie ze standardami obowiązującymi w przemyśle informatycznym. Lenel OnGuard współpracuje z systemami operacyjnymi (Microsoft Windows 2000//NT/98), platformami bazodanowymi (Microsoft SQL Server i Oracle Server), sieciami (Ethernet), generatorami raportów (Crystal Reports) i programami użytkowymi dla celów administracji (tworzenie kopii zapasowych i kontrola błędów). System Lenel OnGuard został również zaprojektowany tak, aby można go było spójnie integrować z aplikacjami zewnętrznymi i urządzeniami peryferyjnymi. Pozwala na dwukierunkową wymianę danych z dowolnymi systemami kompatybilnymi ze standardem ODBC (tj. systemy kadrowe, kontroli czasu pracy i ERP). System Lenel OnGuard współpracuje ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi obsługiwanymi przez sterowniki korzystające z przemysłowego standardu komunikacyjnego, tj. drukarki przemysłowe (Nisca, Eltron, Ultra), urządzenia komunikacji sieciowej (Lantronix), czytniki kart (magnetycznych, Wieganda, zbliżeniowych, z kodem paskowym) oraz czytniki biometryczne.

Spójna integracja

Wszystkie moduły systemu Lenel OnGuard dedykowane do poszczególnych aplikacji (kontrola dostępu, monitorowanie alarmów, uwierzytelnianie kart identyfikacyjnych, telewizja dozorowa, wykrywanie zdarzeń alarmowych, monitorowanie urządzeń przenośnych, zintegrowana informacja o bezpieczeństwie, monitorowanie gości, itp.) mogą być w sposób spójny integrowane. System Lenel OnGuard korzysta z jednego serwera bazy danych i jednego interfejsu użytkownika. Wszystkie programy sterujące funkcjami systemu OnGuard mogą być zainstalowane, obsługiwane i monitorowane z poziomu jednej stacji roboczej.

Architektura sieci rozproszonej

Architektura sieci rozproszonej systemu Lenel OnGuard pozwala na rozmieszczenie klienckich stacji roboczych i inteligentnych stacji kontrolnych bezpośrednio w ramach istniejącej sieci komputerowej. Wszystkie decyzje o przydzieleniu dostępu są podejmowane lokalnie, dzięki czemu ruch w sieci ulega minimalizacji, a realizacja poleceń odbywa się w czasie rzeczywistym. Funkcje administracji i monitorowania systemu mogą być realizowane na dowolnej stacji roboczej w sieci.

Architektura typu „thin client”

System Lenel OnGuard wykorzystuje powszechnie dostępne technologie. Dzięki temu oprogramowanie Lenel OnGuard może być zainstalowane na stacjach klienckich typu „thin client”. Lenel OnGuard można także instalować ze standardowymi przeglądarkami internetowymi, co pozwala na dostęp do funkcji poszczególnych modułów programu za pośrednictwem sieci Internet i Intranet. Administratorzy i operatorzy systemu mogą konfigurować system, monitorować alarmy, a także oglądać obrazy nagrane przez system telewizji.

Zintegrowany system zabezpieczeń firmy Nedap

Nedap opracowuje rozwiązania, które są dopasowane do potrzeb klientów, a nie z góry zaprojektowane w oderwaniu od nich. To dlatego proces opracowywania produktów jest wyznaczany nie przez technologię, a przez praktykę dnia codziennego i sposób wykorzystywania produktów przez ich użytkowników. Z tego powodu, Nedap Security Management opracował pierwszą w pełni zintegrowaną platform zabezpieczeń – AEOS. Jedyne integralne rozwiązanie w zakresie zabezpieczeń, które łączy kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i telewizję dozorową w jednej aplikacji. Dzięki temu AEOS jest bardziej elastyczny, odporny na wyzwania przyszłości i łatwiejszy w obsłudze niż jakikolwiek inny system zabezpieczeń. Światowe firmy używają AEOS ponad 37 milionów razy dziennie, wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, płynny ruch osobowy i zarządzanie budynkami.